Auteursrechtenclaims

1. Melden van inbreuk op het auteursrecht

1.1 Als je van mening bent dat jouw auteursrechtelijk beschermde werk op onze YouTube naar MP3 Converter-tool op een manier wordt gebruikt of gerepresenteerd die inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur ons dan een schriftelijke melding van je claim.

1.2 Jouw melding moet de volgende informatie bevatten:

 • a. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan je gelooft dat het is geschonden.
 • b. Identificatie van het specifieke materiaal op onze website waarvan je beweert dat het inbreuk maakt op jouw auteursrecht.
 • c. Jouw contactgegevens, inclusief je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • d. Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet.
 • e. Een verklaring, onder ede, dat de informatie in je melding juist is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
 • f. Jouw elektronische of fysieke handtekening.

2. Indienen van een auteursrechtclaim

2.1 Stuur je auteursrechtclaim naar onze aangewezen vertegenwoordiger voor kennisgeving van auteursrechtschending op het volgende e-mailadres: copyright@yt-to-mp3.co.

3. Tegenvordering

3.1 Als je inhoud is verwijderd of uitgeschakeld vanwege een auteursrechtclaim en je van mening bent dat jouw materiaal geen inbreuk maakt op auteursrechten of dat je de noodzakelijke rechten hebt, kun je een tegenmelding indienen.

3.2 Jouw tegenmelding moet het volgende bevatten:

 • a. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld.
 • b. Jouw contactgegevens, inclusief je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • c. Een verklaring, onder ede, dat je te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie.
 • d. Een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in jouw district en dat je de betekening van proces accepteert van de persoon die de oorspronkelijke auteursrechtclaim heeft ingediend of diens agent.
 • e. Jouw elektronische of fysieke handtekening.

4. Neem contact met ons op

Als je vragen of zorgen hebt over auteursrechtenclaims, neem dan contact op met onze aangewezen vertegenwoordiger op copyright@yt-to-mp3.co.